AKTUELNOSTI

Odluka o raspisivanju izbora za članove Disciplinske komisije Javnobeležničke komore Srbije, objavljena na internet stranici JKS


Pogledati dokument

Saznaj više

Predsednik Međunarodne unije notara pohvalio javne beležnike u Srbiji


Predsednik Međunarodne unije notara (UINL) Hose Markenjo de Ljano (José Marqeño de Llano ) i potpredsednica Komisije za evropske poslove Zigurn Erber-Faler (Sigurn Erber-Faller) pohvalili su da...

Saznaj više

Konferencija javnih beležnika


U Beogradu je u subotu, 06. aprila, održana konferencija Javnobeležničke komore Srbije na kojoj su beležnicima predstavljene odluke o ograničavanju raspolaganja imovinom, kao i uloga javnih beležnika u spreč...

Saznaj više

Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije


Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, objavljena od 20.10. 2015. godine do 15.03.2019. godine. 

Saznaj više

Pranje novca i finansiranje terorizma


Fenomen pranja novca je po prvi put prepoznat u pravnom sistemu Republike Srbije 2001. godine, kada je u Zakonu o sprečavanju pranja novca inkriminisana pojava prikrivanja, odnosno lažnog prikazivanja nezako...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 8/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-00027/2019- 22 od 23. januara 2019. godine koj...

Saznaj više

Tri nova javna beležnika počela sa radom


Obaveštavamo vas da su danas, 20. februara 2019. godine, tri nova javna beležnika počela sa radom:

Saznaj više

Početak rada novih javnih beležnika


BEOGRAD - Obaveštavamo vas o početku obavljanja delatnosti sledećih javnih beležnika:

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 4/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-01042/2018- 22 od 09. januara 2019. godine koj...

Saznaj više

Novi javni beležnici počeli sa radom


BEOGRAD -  Tokom januara meseca 2019. godine, 10 novoimenovanih javnih beležnika počelo je sa obavljanjem javnobeležničke delatnosti, i to:

Saznaj više
Top