Rezultati javnih beležnika: Više od 15 miliona pravnih poslova za sigurnost i rasterećeno pravosuđe

Javni beležnici uradili su više od 15 miliona pravnih poslova od kada su septembra 2014. godine uvedeni u pravni sistem Srbije, čime je rasterećeno pravosuđe, a pravna sigurnost, posebno u prometu nepokretnosti, dovedena na značajno viši nivo.

Od tih 15 miliona, oko 1.700.000 je solemnizovanih isprava - najčešće potvrđenih i overenih ugovora o prometu nepokretnosti. Samo u 2022. godini, overenih ugovora o prometu nepokretnosti bilo je više od 200.000.

Da bi jedan ovakav ugovor bio potvrđen, javni beležnici proveravaju status nekretnine u katastru nepokretnosti, proveravaju u evidenciji Ministarstva pravde ProNep da li je prethodno ista ta nepokretnost već prometovana, vrše uvid u izdate građevinske dozvole, prijavu građevinskih radova… Pored ovih provera, beležnici proveravaju i druge evidencije, poput registara sudskih zabrana, zabeležbi i izvršenja.

Uz ovo, kada potvrde i overe ugovor o prometu nepokretnosti, javni beležnici katastru nepokretnosti šalju ove ugovore radi upisa promene vlasnika, a takođe promet odmah zavode u  evidenciji ProNep. Beležnici takođe šalju poreska izjašnjenja nadležnim poreskim organima, a dužni su i da sve ove ugovore o prometu nepokretnosti čuvaju u arhivi 20 godina, a potom ih predaju na trajno arhiviranje.

Svi ovi koraci pojedinačno povećavaju pravnu sigurnost u prometu nepokretnostima, njima se  sprečavaju duple prodaje nepokretnosti, a uz to, broj sudskih sporova proisteklih iz ugovornih odnosa sveden je na nivo statističke greške. Pre uvođenja javnog beležništva kod nas, ove provere nisu obavljane.

Što se tiče ostavinskih predmeta, javni beležnici uradili su oko pola miliona predmeta (485.000). U ovim poslovima javni beležnici su pokazali izuzetnu ažurnost, posebno ako se računa od trenutka kada im sud dodeli predmet. Gotovo da nema predmeta koji kod javnih beležnika nisu rešeni u roku od šest meseci, naravno, ukoliko je poznata adresa naslednika i  ako se oni odazivaju na pozive.

Pokazatelj kvaliteta rada u ovoj materiji je da je na tih pola miliona ostavinskih rešenja javnih beležnika izjavljeno svega oko 1.800 žalbi, 527 rešenja sud preinačio, a samo 95 je ukinuo.

Od proleća ove godine, ostavinski postupci su još dodatno ubrzani, pošto su Ministarstvo pravde i  Vrhovni kasacioni sud izdali uputstvo svim osnovim sudovima da javnim beležnicima istovremeno, jednim rešenjem, poveravaju sastavljanje smrtovnice i raspravljanje zaostavštine. Na taj način više se ne gubi vreme u slanju smrtovnice sudu, da bi se potom čekalo novo rešenje iz suda za raspravljanje zaostavštine.

Najveći broj poslova koji se obavlja u javnobeležničkim kancelarijama su takozvane „male overe“, odnosno overe potpisa, rukopisa, prepisa i kopije. Tu spadaju i saglasnosti za putovanja maloletne dece, overa dokumenata za upis, zaposlenje ili ostvarivanje nekih prava. Tu takođe spada i overa potpisa birača za izborne liste.

U ovim poslovima, javni beležnici imaju i obavezu besplatnih overa. Najveći broj overa koje se ne plaćaju su vezane za dokumenta za upis u predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, kao i za prvi upis na fakultet.

Godišnje, u proseku, javni beležnici besplatno overe oko 350.000 dokumenata, što je vrednost od 126 miliona dinara. Za osam godina, koliko postoje javni beležnici, to je više od 8 miliona evra.

Ima još mnogo poslova koje obavljaju javni beležnici, a izvesno je da će se krug njihovih nadležnosti i dalje širiti, zajedno sa jačanjem sistema i širenjem mreže javnobeležničkih kancelarija i to već u narednoj, 2023. godini.

U ovom trenutku, javnobeležnički sistem ima 226 kancelarija, u kojima radi 455 javnobeležničkih pripravnika, 326 javnobeležničkih saradnika i 79 javnobeležničkih pomoćnika, kao i više od 700 administrativnih radnika. Za područja osnovnih sudova u Majdanpeku, Sjenici i Tutinu, još nema javnih beležnika, i ove poslove obavljaju sudovi.

Top