AKTUELNOSTI

Javnobeležnička komora Srbije - Reagovanje - demanti za Blic


Neosnovani napadi na javnog beležnika Srbislava Cvejića. Javni beležnik Srbislav Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije, postupa u svakom trenutku u skladu sa zakonima, kao i sa st...

Saznaj više

Javnobeležnički sistem u Srbiji stabilan i kvalitetan


Javnobeležnički sistem u Srbiji se za nepunih pet godina, od kada je uveden, razvio u stabilan i kvalitetan sistem, koji građanima i privredi donosi viši nivo pravne sigurnosti, ocenjeno je danas u Be...

Saznaj više

Sastanak predstavnika JKS i Američke privredne komore


Predstavnici Javnobeležničke komore Srbije (JKS) razgovarali su u petak, 17. maja 2019. godine, u sedištu JKS u Beogradu sa članovima Američke privredne komore (AMCHAM) u Srbiji o unapređenju saradnje...

Saznaj više

Obaveštenje o sazivanju Pete redovne sednice Skupštine Javnobeležničke komore Srbije


Obaveštavamo vas da će se Peta redovna sednica Skupštine Javnobeležničke komore Srbije, održati dana 08. juna 2019. godine, u Beogradu, u zgradi Narodne Skupštine Republike Srb...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 29/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-00343/2019- 22 od 29.marta 2019. godine kojim...

Saznaj više

Odluka o raspisivanju izbora za članove Disciplinske komisije Javnobeležničke komore Srbije, objavljena na internet stranici JKS


Pogledati dokument

Saznaj više

Predsednik Međunarodne unije notara pohvalio javne beležnike u Srbiji


Predsednik Međunarodne unije notara (UINL) Hose Markenjo de Ljano (José Marqeño de Llano ) i potpredsednica Komisije za evropske poslove Zigurn Erber-Faler (Sigurn Erber-Faller) pohvalili su da...

Saznaj više

Konferencija javnih beležnika


U Beogradu je u subotu, 06. aprila, održana konferencija Javnobeležničke komore Srbije na kojoj su beležnicima predstavljene odluke o ograničavanju raspolaganja imovinom, kao i uloga javnih beležnika u spreč...

Saznaj više

Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije


Mišljenja Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije, objavljena od 20.10. 2015. godine do 15.03.2019. godine. 

Saznaj više

Pranje novca i finansiranje terorizma


Fenomen pranja novca je po prvi put prepoznat u pravnom sistemu Republike Srbije 2001. godine, kada je u Zakonu o sprečavanju pranja novca inkriminisana pojava prikrivanja, odnosno lažnog prikazivanja nezako...

Saznaj više
Top