Studenti Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta posetili JKS

Grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetila je u četvrtak, 15. decembra, Javnobeležničku komoru Srbije (JKS), gde je sa njima razgovarala i upoznala ih sa javnobeležničkom delatnošću Natalija Adžić, javni beležnik i članica Izvršnog odbora JKS.

Tokom više od dva sata druženja sa budućim pravnicima koji su u Komoru došli ispred svog studentskog Kluba za društvene odnose, Natalija Adžić im je pojasnila kako izgleda posao javnog beležnika, koja su to kompleksna pravnička znanja potrebna za obavljanje ove pravosudne profesije, kao i šta su ovlašćenja javnih beležnika.

Studenti su tokom posete upoznati sa vrstama javnobeležničkih isprava, potvrđivanjem sadržine isprava u formi solemnizacije, sačinjavanjem isprava u formi javnobeležničkog zapisa, pojmom javnobeležničkog zapisnika i javnobeležničkih potvrda. Upoznati su i sa javnobeležničkim overama potpisa, rukopisa, prepisa, kopija, kao i sa procedurama i obavezama javnih beležnika kad postupaju kao poverenici suda (ostavinski postupak).

Pored toga, studenti su aktivno učestvovali u razgovoru, i postavljali su pitanja o tome kako se postaje javni beležnik, koje su prednosti  profesije, kako funkcioniše Javnobeležnička komora Srbije. Zanimala su ih pitanja iz prakse javnih beležnika, zanimljivi predmeti, kao i nedoumice iz naslednog prava…

Na kraju posete, studenti su zahvalili Javnobeležničkoj komori na gostoprimstvu i na tome što im je javnobeležnička profesija približena tokom ove posete, te su istakli i interesovanje za praksu u javnobeležničkim kancelarijama, kao i za to, da kada završe fakultete, krenu putem koji ih može dovesti do javnobeležničke profesije.

Top