AKTUELNOSTI

Odluka o raspisivanju izbora za Disciplinskog tužioca JKS, objavljena na internet stranici JKS dana 11.03.2021. godine


Odluka o raspisivanju izbora za Disciplinskog tužioca JKS, objavljena na internet stranici JKS dana 11.03.2021. godine

Saznaj više

Uputstvo za primenu MPP u javnobeležničkoj praksi


Uputstvo za primenu MPP u javnobeležničkoj praksi

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnih beležnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 13/2021 dana 17.02.2021. godine


Javni konkurs za imenovanje javnih beležnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 13/2021 dana 17.02.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 7/2021 dana 03.02.2021. godine


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 7/2021 dana 03.02.2021. godine

Saznaj više

JKS u svojoj zgradi od septembra 2019.


Javnobeležnička komora Srbije podseća da se pre godinu dana uselila u svoj poslovni prostor u Beogradu, čime su obezbeđeni uslovi za rad Komore kao institucije, i trajno rešeno pitanje sedišta...

Saznaj više

Saopštenje JKS – Javnobeležnička komora ponosna na rezultate javnih beležnika


BEOGRAD, 8. oktobra 2020. - Javnobeležnička komora Srbije kategorički odbacuje navode Republičkog geodetskog zavoda da su građanima obustavljeni brojni zahtevi za upis u katastar zbog n...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 109/2020 dana 21.08.2020. godine


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 109/2020 dana 21.08.2020. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 98/2020 dana 10.07.2020. godine


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 98/2020 dana 10.07.2020. godine

Saznaj više

Javni beležnici zadovoljni usaglašenom uredbom o listu nepokretnosti


Beograd, 22. juna 2020. – Javnobeležnička komora Srbije (JKS) izražava zadovoljstvo zbog usaglašavanja predloga uredbe o izdavanju lista nepokretnosti, čijom primenom će bi...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 85/2020 dana 16.06.2020. godine


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 85/2020 dana 16.06.2020. godine

Saznaj više
Top