AKTUELNOSTI

Javnobeležničke kancelarije od sutra će raditi u skladu sa novim merama Vlade Srbije


BEOGRAD, 16. marta 2020. – Sve javnobeležničke kancelarije u Srbiji radiće od utorka, 17. marta, u skladu sa novim merama koje će tokom dana doneti nadležna ministstva Vlade Srbije.

Saznaj više

Nastavljaju se overe potpisa birača, otvaranje privremenih šaltera u opštinama širom Srbije


BEOGRAD, 13. marta 2020. – Javni beležnici širom Srbije nastaviće da obavljaju overu potpisa birača za podršku izbornim listama, ali sa organizacionim izmenama koje nalažu mere i preporuk...

Saznaj više

JKS osuđuje napade na svoje pravnike


BEOGRAD, 6. marta 2020. – Javnobeležnička komora Srbije najoštrije osuđuje nasilno i uvredljivo ponašanje čije su žrtve zaposleni u javnobeležničkim kancelarijama ko...

Saznaj više

Javni beležnici počinju da primaju zahteve za overu potpisa birača


BEOGRAD, 4. marta 2020. – Javni beležnici Srbije počeće od danas, kada su raspisani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori, da primaju zahteve za sprovođenje overe potpisa bi...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 21/2020 dana 06.03.2020. godine


Na osnovu člana 28. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, broj 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 i 106/15), člana 36. Statuta Javnobeležničke komore Srbije, u skladu s...

Saznaj više

Informacija o sedištu Javnobeležničke komore Srbije


Javnobeležnička komora Srbije, pet godina nakon osnivanja, uspela je da obezbedi adekvatan poslovni prostor za potrebe Komore kao institucije i da tako trajno reši pitanje sedišta Komore.

Saznaj više

Informacija o preduzimanju službene radnje overe potpisa za izborne liste


BEOGRAD, 25.02.2020. – Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije podseća sve aktere izbornog procesa da se preduzimanje službene radnje overe potpisa za izborne liste za...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 13/2020


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s rešenjima Ministarstva pravde broj 740-07- 00055/2020-22 od 20.januara 20...

Saznaj više

Informacija o preduzimanju službene radnje overe potpisa za izborne liste


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije podseća sve aktere izbornog procesa da se preduzimanje službene radnje overe potpisa za izborne liste za narodne i pokrajinske poslanike, kao i za izborne l...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 93/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-01194/2019- 22 od 02. decembra 2019. godine ko...

Saznaj više
Top