Veliki odziv građana za telefonsko savetovanje

Veliki broj građana odazvao se danas pozivu da zatraže savet od javnih beležnika putem otvorenih telefonskih linija, u akciji organizovanoj povodom osam godina od uvođenja ove pravosudne profesije u pravni sistem Republike Srbije.

Građani su najčešće postavljali pitanja u vezi sa ostavinskim postupcima, te su javni beležnici rešili nedoumice više desetina građana o načinu pokretanja i poveravanja tih poslova.

Takođe, javni beležnici odgovarali su na pitanja o overama punomoćja i opoziva punomoćja, javnobeležničkim zaveštanjima, registrima u koje uvid imaju javni beležnici, kao i o tome šta je to što javni beležnici proveravaju pri solemnizaciji (potvrdi i overi) ugovora o prometu nepokretnosti.

Troje javnih beležnika koji su danas odgovarali na pitanja građana, Aleksandra Beštić, Siniša Soro i Saša Bošković, tokom tri sata na tri linije uspeli su da odgovore na više od 100 poziva.

Ocenili su da je većina građana koji su danas pozivali bilo upućeno u nadležnosti javnih beležnika, te da se svega nekolicina obratila sa pitanjima na koje javni beležnik ne može da pruži odgovarajući odgovor.

 Javnobeležnička komora Srbije nastaviće i ubuduće da organizuje ovakve akcije, kako bi se povećavao nivo opšte informisanosti o profesiji javnih beležnika i kako bi građani bili upoznati na koji način beležnici doprinose jačanju pravne sigurnosti.

Prve 94 kancelarije javnih beležnika u Srbiji otvorene su 1. septembra 2014. godine, sa zadatkom da jačaju pravnu sigurnost, rasterete sudove, ubrazaju i kontrolišu pravni promet. Danas u Srbiji ima 227 javnobeležničkih kancelarija,  a ovaj sistem se u prethodnim godinama ubrzano razvijao i u obimu nadležnosti.

Top