Studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu dobili sertifikate o praksi

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su pohađali programe praktične nastave u javnobeležničkim kancelarijama u toku školske 2022/23, dobili su u petak, 7. jula, sertifikate od javnog beležnika Siniše Sora, člana Nadzornog odbora Javnobeležničke komore Srbije.

Na početku svečanosti dodele sertifikata za praktičnu nastavu u pravosudnim profesijama, prisutne u amfiteatru Pravnog fakulteta u Novom Sadu pozdravila je prof. dr Sandra Fišer Šobot, prodekan za nastavu i koordinator programa praktične nastave.

Ispred Javnobeležničke komore Srbije, Soro se obratio studentima i profesorima, ocenjujući da su studenti uspešno prošli praksu i da su bili zainteresovani da vide kako rade javnobeležničke kancelarije. „Učite iz knjiga, a ne iz skripta“, poručio je Soro studentima.  

Studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu ove godine su prvi put imali priliku da prođu programe praktične nastave u javnobeležničkim kancelarijama, pošto je u novembru 2022. potpisan Protokol o saradnji između ovog fakulteta i Javnobeležničke komore Srbije.

*Fotografije Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Top