KONKURSI

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku RS br.9/2022 dana 21.01.2022. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku RS br.127/2021 dana 24.12.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku RS br.125/2021 dana 17.12.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku RS br.112/2021 dana 26.11.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku RS broj 104/2021 od 05.11.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnih beležnika


Javni konkurs za imenovanje javnih beležnika, objavljen u Službenom glasniku RS broj 104/2021 dana 05.11.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 99/2021 dana 22.10.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 68/2021 dana 07.07.2021. godine

Saznaj više
Top