KONKURSI

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku RS broj 104/2021 od 05.11.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnih beležnika


Javni konkurs za imenovanje javnih beležnika, objavljen u Službenom glasniku RS broj 104/2021 dana 05.11.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 99/2021 dana 22.10.2021. godine

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 68/2021 dana 07.07.2021. godine

Saznaj više
Top