KONKURSI

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 57/2024 dana 28.06.2024. godine.

 

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnog beležnika


Javni konkurs za imenovanje javnog beležnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 57/2024 dana 28.06.2024. godine.

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 34/2024 dana 19.04.2024. godine.

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 32/2024 dana 12.04.2024. godine.

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 24/2024 dana 22.03.2024. godine.

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 18/2024 dana 08.03.2024. godine.

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 10/2024 dana 09.02.2024. godine.

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 6/2024 dana 26.01.2024. godine.

 

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 112/2023 dana 15.12.2023. godine.

 

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeleznickog pomocnika


Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika, objavljen u Službenom glasniku RS broj 105/2023 dana 29.11.2023. godine.

Saznaj više
Top