AKTUELNOSTI

Pranje novca i finansiranje terorizma


Fenomen pranja novca je po prvi put prepoznat u pravnom sistemu Republike Srbije 2001. godine, kada je u Zakonu o sprečavanju pranja novca inkriminisana pojava prikrivanja, odnosno lažnog prikazivanja nezako...

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 8/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-00027/2019- 22 od 23. januara 2019. godine koj...

Saznaj više

Tri nova javna beležnika počela sa radom


Obaveštavamo vas da su danas, 20. februara 2019. godine, tri nova javna beležnika počela sa radom:

Saznaj više

Početak rada novih javnih beležnika


BEOGRAD - Obaveštavamo vas o početku obavljanja delatnosti sledećih javnih beležnika:

Saznaj više

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 4/2019


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-01042/2018- 22 od 09. januara 2019. godine koj...

Saznaj više

Novi javni beležnici počeli sa radom


BEOGRAD -  Tokom januara meseca 2019. godine, 10 novoimenovanih javnih beležnika počelo je sa obavljanjem javnobeležničke delatnosti, i to:

Saznaj više

Održano Treće godišnje savetovanje javnih beležnika


BEOGRAD -  Javnobeležnička komora Srbije održala je 8. i 9. decembra na Kopaoniku Treće godišnje savetovanje javnih beležnika, na kome su prisutni razmenili iskustva i analizirali pitanja od znač...

Saznaj više

Javnobeležnička komora na Generalnoj skupštini Međunarodne unije notara


BEOGRAD – Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić prisustvuje dvodnevnom zasedanju Generalne skupštine Međunarodne unije notara (UINL), 1. i 2. oktobra u Buenos Airesu, na kojoj...

Saznaj više

Poseta delegacije Visokog saveta javnih beležnika Francuske


BEOGRAD – Predstavnici Javnobeležničke komore Srbije razgovarali su danas u Beogradu sa delegacijom Visokog saveta notara Francuske o najboljim rešenjima za pohranjivanje elektronske dokumentaci...

Saznaj više

Poseta delegacije Javnobeležničke komore Srbije notarskoj komori Belorusiji


Od 25. do 28. juna 2018. godine delegacija Javnobeležničke komore Srbije, po pozivu Notarske komore Belorusije, boravila je u zvaničnoj poseti Minsku, u okviru nastavka saradnje ugovorene potpisivanjem Memor...

Saznaj više
Top