Studenti prava iz Hong Konga posetili Javnobeležničku komoru Srbije

Javnobeležnička komora Srbije ugostila je 8. juna grupu od 14 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Hong Kongu koji su izrazili želju da se upoznaju sa javnobeležničkom profesijom u Srbiji. Studenti osnovnih i postdiplomskih posetili su srpsku prestonicu u okviru studijske posete Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja je organizovana na osnovu ugovora o saradnji ta dva univerziveta.

Domaćin akademcima iz Hong Konga bila je javni beležnik iz Beograda Jovanka Jovanović, koja je gostima predstavila najznačajnije nadležnosti i ovlašćenja javnih beležnika u Srbiji. U razgovoru koji je trajao više od jednog sata, studenti su sa velikom pažnjom pratili izlaganje Jovanke Jovanović, postavljajući brojna pitanja u vezi sa javnobeležničkom delatnošću.

Studenti su najviše interesovanja pokazali za solemnizaciju, promet nepokretnosti, sprovođenje postupaka u svojstvu poverenika suda, kao i za postojanje jedinstvene javnobeležničke tarife. Tema razgovora bilo je i polaganje depozita, pa su gosti iz Hong Konga upoznati sa činjenicom da javnom beležniku mogu biti predati na čuvanje gotov novac, hartije od vrednosti, umetničke predmete, nakit i drugi predmeti čije deponovanje nije zabranjeno zakonom.

Studenti sa Univerziteta u Hong Kongu posetili su i pojedine državne ustanove u Srbiji, kao i pravne fakultete u Sarajevu u Zagrebu.

 

Top