Srbislav Cvejić reizabran za predsednika Javnobeležničke komore Srbije

Skupština Javnobeležničke komore Srbije izabrala je javnog beležnika Srbislava Cvejića za predsednika Komore, poverivši mu tako drugi četvorogodišnji mandat na toj funkciji.

Na šestoj vanrednoj sednici  Skupštine JKS, održanoj u nedelju, 10. aprila 2022, u Beogradu, za Cvejića je glasalo svih 165 javnih beležnika koji su prisustvovali sednici.

Nakon glasanja na sednici Skupštine, Cvejić je u obraćanju javnim beležnicima izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i radom Komore, kao profesionalnog udruženja javnih beležnika. Takođe je zahvalio na ukazanom poverenju da u naredne četiri godine predstavlja javne beležnike kao predsednik Komore.

„Za prethodne četiri godine uradili smo mnogo na afirmaciji javnog beležništva kod nas. Nesumnjivo smo prepoznati kao relevantan faktor u okviru pravosuđa, a podsetiću i da smo nedavno, po izveštaju Centra za evropske politike, ponovo najbolje ocenjeni deo pravosuđa, sa jakom četvorkom“, rekao je on, podsetivši na više uspešnih akcija u promociji javnog beležništva, trajno rešavanje sedišta JKS, kao i veoma uspešno obeležavanje pete godišnjice osnivanja Komore. 

Cvejić je napomenuo da su od osnivanja Komore ispunjeni svi početni ciljevi i da je pokazan i dokazan značaj javnog beležništva za pravosudni sistem u celini. „Neizbežno je ponavljanje da je javno beležništvo unapredilo pravnu sigurnost, posebno u prometu nepokretnostima u našoj zemlji. Obavili smo više od 15 miliona pravnih poslova, što je nesumnjivo rezultat za poštovanje“, rekao je Cvejić.

Prema njegovoj oceni, na javnim beležnicima je sada zadatak da dalje unapređuju sistem, i da se što brže izjednače sa razvijenijim javnobeležničkim sistemima - širenjem mreže javnih beležnika i usvajanjem savremenih tehničkih rešenja u radu javnobeležničkih kancelarija. „Tu pre svega mislim na digitalizaciju u pravom smislu te reči, što će omogućiti, pored bezbednog arhiviranja naših predmeta u digitalnim formatima, i elektronske javnobeležničke isprave“, pojasnio je.

Cvejić je istakao da će u narednom mandatu na funkciji predsednika Javnobeležničke komore Srbije, zajedno sa svim drugim organima Komore, raditi na unapređenju javnog beležništva, na ujednačavanju javnobeležničke prakse, kao i na poboljšanju položaja javnih beležnika, posebno u manjim sredinama.

„U saradnji sa drugim delovima pravosudnog sistema, a pre svega u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije koje nam je uvek pružalo veliku podršku, radićemo na izmenama Zakona o javnom beležništvu i još nekih odgovarajućih propisa, što će naš sistem učiniti još efikasnijim i funkcionalnijim“, najavio je predsednik JKS.

„Uskoro možemo očekivati i da će na teritoriji svih sudova doći do objedinjenog poveravanja sastavljanja smrtovnice i postupka ostavine. Uz to, neprekidno radimo i na ujednačavanju prakse na nivou apelacionih sudova – što će doprineti otklanjanju brojnih nedoumica kako u našoj praksi, tako i kod građana“, rekao je predsednik JKS.

Predsednik JKS je podsetio i da će uskoro još pet javnih beležnika otvoriti svoje kancelarije, uz koje će biti ukupno 230 javnih beležnika. „Za prethodna dva konkursa, od 32 imenovanih javnih beležnika, 13 je iz redova javnobeležničkih pomoćnika, što je takođe veliki uspeh naše profesije“, ocenio je Cvejić.

Članovi Skupštine su nakon javnog glasanja za reizbor Srbislava Cvejića, razmatrali i usvojili završni račun Komore za 2021. godinu.

Top