Sa skupa notarijata Jugoistočne Evrope u Berlinu: Velike pohvale za javne beležnike Srbije

Predstavnici javnih beležnika Srbije pohvaljeni su na skupu notarijata Jugoistočne Evrope u Berlinu za brz napredak profesije, razvoj mreže i posebno za digitalizaciju postupaka koji se obavljaju u javnobeležničkim kancelarijama, uz ocenu da srpski notarijat beleži najbolje rezultate u regionu i da brzo dostiže razvijene notarijate Evrope.

Na skupu notarijata Jugoistočne Evrope, u organizaciji Savezne notarske komore Nemačke, predsednik Javnobeležničke komore Srbije (JKS) Srbislav Cvejić i član izvršnog odbora JKS Sava Dedajić prezentovali su rezultate rada javnih beležnika u Srbiji i tom prilikom ukazali da javni beležnici Srbije imaju direktan pristup brojnim registrima što omogućava da postupke sprovode efikasno.

“Prikazali smo pravu sliku našeg rada, uz činjenicu da je nama, zahvaljujući servisnoj magistrali Ministarstva pravde Republike Srbije,  omogućen pristup katastru nepokretnosti, registrima Agencije za privredne registre, registru Narodne banke Srbije, zatim Fonda za socijalno osiguranje, registru prebivališta i boravišta MUP-a Srbije…”, rekao je Cvejić danas, po dolasku sa skupa.

Prema njegovim rečima, u Berlinu je prezentovana i aplikacija E-notar, koju je izradila Pošta Srbije, kao rezultat saradnje Javnobeležničke komore Srbije, Ministarstva pravde i francuskog notarijata, a kojoj je prva namena digitalno arhiviranje javnobeležničke građe. 

Aplikacija E-notar je završena i ovih dana će biti instalirana u nekoliko javnobeležničkih kancelarija, u test fazi, do donošenja propisa koji će normativno urediti oblast arhiviranja u digitalnom obliku, precizirao je Cvejić.

Posebne pohvale javni beležnici su dobili upravo od Saveznog nemačkog notarijata zbog brzog razvoja ove aplikacije, a koja čak može da posluži i kao primer nemačkoj komori, koja ove godine kreće u proces digitalizacije arhive javnobeležničke građe, u notarskim sistemu starom 140 godina.

Javni beležnici Srbije od uvođenja notarskog sistema u naš pravni poredak, 2014, godine, intenzivno sarađuju sa Saveznom notarskim komorom Nemačke, što je formalizovano Memorandumom o saradnji, posebno u oblasti digitalizacije postupaka i pristupima registrima koji su javnim beležnicima potrebni za efikasnost.

Top