Potpisan memorandum o saradnji javnih beležnika Srbije i Francuske

Javno beležništvo Srbije i Francuske proširiće saradnju na oblast digitalizacije i dalje nastaviti razmenu iskustava, predviđeno je danas u Beogradu potpisanim Memorandumom o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije, Javnobeležničke komore Srbije i Visokog saveta javnog beležništva Francuske.

Memorandum, koji su potpisali pomoćnica ministra Jelena Deretić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić i predsednik Visokog saveta javnog beležništva Francuske Žan Fransoa Humbert, ima za cilj jačanje već postojeće saradnje između strana i njeno proširenje na oblast novih tehnologija.

Potpisima na Memorandumu strane su se obavezale da će saradnju proširiti na oblasti digitalizacije arhiva, javnobeležničkih aktivnosti i javnobeležničkih dokumenata, kao i na uspostavljanje registra testamenata.

Memorandum, koji je potpisan u okviru zvanične posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Republici Srbiji, važiće dve godine, nakon čega će biti prećutno obnavljan za iste vremenske periode.

U Memorandumu, svečano potpisanom u Palati Srbije, navodi se da su dugi odnosi prijateljstva između francuskog javnog beležništva i Republike Srbije omogućili ponovno uvođenje javnog beležništva u Srbiji, kao i da je nesporan zajednički interes da se promoviše saradnja u pravnoj, a naročito javnobeležničkoj oblasti.

Takođe, u Memorandumu se ističe da francusko i srpsko javno beležništvo žele da nastave da razmenjuju znanje, vizije i iskustva iz oblasti javnobeležničke profesije, pravne sigurnosti i novih tehnologija, uz poštovanje trajnih načela ravnopravnosti i obostrane koristi.

Prema Memorandumu, strane će za svaku od navedenih aktivnosti zajednički odrediti kalendar i potrebne resurse, a svake godine će napraviti pregled realizovanih aktivnosti radi utvrđivanja programa aktivnosti za naredne godine.

Top