Poseta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Javnobeležničkoj komori Srbije

Javnobeležnička komora Srbije u saradnji sa Studentskim parlamentom ugostila je danas studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Javni beležnik Natalija Adžić je u kratkom predavanju studentima izložila osnove javnobeležničke delatnosti i predstavila im rad Javnobeležničke komore Srbije.

Studenti su upoznati sa vrstama javnobeležničkih isprava, potvrđivanjem sadržine isprava u formi solemnizacije, sačinjavanjem isprava u formi javnobeležničkog zapisa, pojmom javnobeležničkog zapisnika i javnobeležničkih potvrda. Upoznati su i sa javnobeležnikim overama potpisa, rukopisa, prepisa, kopija, kao i sa procedurama i obavezama javnih beležnika kad postupaju kao poverenici suda (ostavinski postupak).

JKS će nastaviti da pruža podršku studentima u sticanju praktičnih znanja i iskustava kroz praksu u javnobeležničkim kancelarijama.

Top