Poseta delegacije Visokog saveta javnih beležnika Francuske

BEOGRAD – Predstavnici Javnobeležničke komore Srbije razgovarali su danas u Beogradu sa delegacijom Visokog saveta notara Francuske o najboljim rešenjima za pohranjivanje elektronske dokumentacije i arhiviranje dokumenata kod javnih beležnika.

 

„Sa notarima Francuske imamo uspostavljenu saradnju od samog početka, pre četiri godine, kada su u pravni sistem u Srbiji uvedeni javni beležnici. Francuski Visoki savet javnih beležnika uvek nam je pružao veliku podršku i sa nama delio iskustva“, rekao je predsednik Javnobeležničke komore Srbislav Cvejić.

 

U delegaciji Visokog saveta javnih beležnika Francuske su Stefan Zečević i Vili Đakino, koji su srpskoj Javnobeležničkoj komori preneli na koji način se u Francuskoj čuvaju dokumenti kojima se bave javni beležnici.

 

 

„Takođe, uradili smo presek stanja, dokle se stiglo sa razvojem javnobeležničke funkcije i kako možemo da iskoristimo nove tehnologije za efikasniji rad“, rekao je Vili Đakino, podsećajući da Visoki savet notarijata Francuske sarađuje sa Srbijom već 10 godina, a u poslednjih četiri sa Javnobeležničkom komorom - od njenog uspostavljanja.

 

Član Visokog saveta notarijata Francuske Stefan Zečević ocenio je da se se javnobeležnička funkcija u Srbiji razvila neočekivano velikom brzinom.

 

„Najvažnije je, naravno, što je došlo do razvoja usluge koju pružaju javni beležnici u Srbiji. Potom, razvijena je i opšta organizacija profesije – u smislu kako funkcioniše Komora, kao i sve kancelarije javnih beležnika koje smo videli. Veoma je važno što su od početka uspostavljeni odlični odnosi između Ministarstva pravde i javnih beležnika, koji zajedno rade na razvoju profesije“, ocenio je Zečević.

 

Predsednik JKS Cvejić je podsetio i da je moderni notarijat u Francuskoj uspostavljen još 1803. godine, sa viševekovnim iskustvom i pre toga, kao i da je javni beležnik u Francuskoj danas najcenjenija pravosudna funkcija. „To je primer koji želimo da sledimo“, rekao je Cvejić, zahvalivši se Visokom savetu javnih beležnika Francuske na savetima.

 

„Pohranjivanje elektronske dokumentacije i arhiviranje je veoma važna tema u radu beležnika, s obzirom na to da javni beležnici imaju obavezu da javnobeležničke zapise, zapisnike i solemnizovane isprave čuvaju 20 godina, a potom da ih predaju nadležnom organu u skladu sa propisima o arhivskoj građi”, istakao je Cvejić.

 

Delegacija Visokog saveta javnih beležnika Francuske, zajedno sa kolegama iz Javnobeležničke komore Srbije, imala je sastanak i u Ministarstvu pravde Srbije.

Top