Poseta delegacije Javnobeležničke komore Srbije notarskoj komori Belorusiji

Od 25. do 28. juna 2018. godine delegacija Javnobeležničke komore Srbije, po pozivu Notarske komore Belorusije, boravila je u zvaničnoj poseti Minsku, u okviru nastavka saradnje ugovorene potpisivanjem Memoranduma o saradnji između dve Komore, koji je potpisan oktobra meseca 2017. godine u Beogradu.

 

Delegaciju Javnobeležničke komore Srbije predvodio je predsednik Komore, Srbislav Cvejić.

 

Tokom posete Minsku, delegacija Javnobeležničke komore Srbije sastala se sa zamenikom ministra pravde Republike Belorusije, Sergejem Zadiranom, kao i sa dekanom i profesorima Pravnog fakulteta Univerziteta u Minsku.

 

 

Takođe, organizovana je i poseta javnobeležničkim kancelarijama u Minsku, kojom prilikom je delegacija Komore imala prilike da se upozna sa načinom funkcionisanja i rada kolega iz Belorusije, kao i elektronskim sistemom evidencije poslova i obavezama javnih beležnika u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

 

Notarska komora Belorusije, na čelu sa predsednicom Natalijom Borisenko, predstavila je delegaciji JKS Multifunkcionalni centar svoje Komore, u okviru kojeg se nalazi i Centralna arhiva Komore, kao i informatički centar i prostorije za održavanje seminara i obuka javnih beležnika.

 

 

Predsednici Komora istakli su da je javnobeležnička profesija u Srbiji i Belorusiji jedan od nosilaca pravne sigurnosti, i da su bilateralni sastanci i razmena iskustva od izuzetnog značaja za dalje unapređenje saradnje.

 

Top