Okrugli sto o javnom beležništvu na Kopaoničkoj školi prava

Okrugli sto posvećen javnom beležništvu u Srbiji, aktuelnom trenutku i planovima za budućnost ove pravosudne profesije, održaće se sledećeg četvrtka, 14. decembra, u Hotelu Grand, u okviru Kopaoničke škole prava.

Ovaj okrugli sto fokusiraće se na teme „Proširenje nadležnosti javnih beležnika u vanparničnom postupku“ i „Primena Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture“, sa ciljem da se o ovome argumentovano i stručno diskutuje sa kolegama pravnicima iz drugih pravosudnih profesija.

„Javno beležništvo ušlo je u 10. godinu od uvođenja u pravni sistem Srbije, i za to vreme postiglo zaista značajne rezultate, važne pre svega za pravnu sigurnost građana. Naši rezultati posebno su vidljivi u sferi prometa nepokretnosti, gde je broj sudskih predmeta proistekao iz ugovornih odnosa sveden na nivo statističke greške. Naravno, i vanparnične postupke iz naše nadležnosti, a tu posebno mislim na ostavinske postupke, sprovodimo veoma efikasno, i time smo značajno rasteretili pravosuđe“, istakao je predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić, koji će biti jedan od učesnika Okruglog stola na Kopaoniku. 

Prema njegovim rečima, upravo se u tim rezultatima krije potreba za stručnom diskusijom o mogućnostima za proširenje nadležnosti u vanparničnim postupcima, kao i o primeni Zakona o postupku upisa u katastar.

„Javnobeležnički sistem u našoj zemlji je za prethodnih devet godina napravio velike pomake. Mi danas imamo 223 javna beležnika, kojima će se uskoro pridružiti još 11 novoimenovanih kolega. U radu na napretku profesije, ipak, veoma je važno da učestvuje čitava pravna struka, koja ima dobar uvid u rezultate, ali i mogućnosti i perspektive javnog beležništva u Srbiji“, dodao je Cvejić, pozivajući kolege da se pridruže javnim beležnicima u diskusiji na Okruglom stolu na Kopaoničkoj školi prava.

Što se tiče učesnika Okruglog stola iz javnog beležništva, tu će biti, pored Cvejića, članovi Izvršnog odbora JKS Sava Dedajić, Dragan Nikolić i Goran Andrić, kao i član Disciplinske komisije Miroslav Stanković.

Okrugli sto održaće se u sali „Sunčani vrhovi“ Hotela Grand, u četvrtak, 14. decembra, od 12.00 do 14.00 časova.

Top