Obuka za javne beležnike, javnobeležničke pomoćnike i javnobeležničke pripravnike

BEOGRAD - Javnobeležnička komora Srbije uspešno je sprovela trodnevnu obuku za javnobeležničke pomoćnike i pripravnike, koja je uz podršku misije OEBS održana od 24. do 26. aprila 2017. u Klubu narodnih poslanika u Beogradu. O velikom interesovanju javnobeležničke struke za ovaj događaj najbolje govori podatak da je kroz edukaciju prošlo 169 pripravnika i 25 javnobeležničkih pomoćnika, kao i 19 javnih beležnika.

Predavači su bili javni beležnik i član Stručnog saveta JKS Natalija Adžić i redovni professor Pravnog fakulteta Univeziteta u Beogradu Dejan Đurđević, koji su kroz interaktivan odnos sa učesnicima obuke prošli kroz niz konkretnih primera iz javnobeležničke prakse.

Tematski okvir obuke za javnobeležničke pripravnike odnosio se na njihovu ulogu i nadležnosti u obavljanju javnobeležničkih poslova, dok su javni beležnici i javnobeležnički pomoćnici prošli kroz stručno usavršavanje u oblasti vođenja ostavinskog postupka.

Skup je poslužio i kao lepa prilika za druženje sa kolegama iz svih delova Srbije, ali i za dragocenu razmenu praktičnih iskustava u svakodnevnom radu javnobeležničkih kancelarija. Javnobeležnička komora Srbije nastavila je tako sa kontinuiranom praksom edukacije i stručnog usavršavanja javnih belenika, javnobeležničkih pomoćnika i pripravnika, što je od nemerljivog značaja za jačanje pozicije javnog beležništva u Srbiji.

 

Top