Novih 11 javnih beležnika položilo zakletvu

Javnobeležnička mreža u Srbiji od danas je jača za još 11 novoimenovanih javnih beležnika, koji su položili zakletvu pred ministarkom pravde Republike Srbije Majom Popović.

„Zaklinjem se svojom čašću da ću poštovati pravni poredak Republike Srbije i da ću delatnost javnog beležnika obavljati zakonito, savesno, pošteno i nepristrasno“, izgovorili su i potpisali novi javni beležnici danas u Ministarstvu pravde, na svečanoj ceremoniji polaganja zakletve.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić zahvalio je ministarki Popović i Ministarstvu pravde na podršci i zalaganju za jačanje javnobeležničke profesije, kao stuba pravne sigurnosti u Republici Srbiji.

Na sastanku sa novoimenovanim javnim beležnicima, Cvejić je istakao da očekuje da doprinesu jačanju javnobeležničkog sistema i uputio ih da se na početku rada za sve nedeomice mogu obratiti kolegama i stručnoj službi Komore. “Siguran sam da ste svesni odgovornosti koju nosi uloga javnog beležnika, i verujem da ćete opravdati poverenje koje vam je ukazano”, rekao je Cvejić.

Novoimenovanim javnim beležnicima, od kojih je petoro iz redova javnobeležničkih pomoćnika, predočena je dalja procedura do otvaranja njihovih kancelarija.

Novoimenovani javni beležnici otvoriće svoje kancelarije za područja Osnovnog suda u Vršcu (teritorija opštine Vršac), Osnovnog suda u Zrenjaninu (teritorija grada Zrenjanina), Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici (teritorija grada Sremska Mitrovica), Osnovnog suda u Ivanjici (teritorija opštine Ivanjica), Osnovnog suda u Mionici (teritorija opštine Ljig), Prvog osnovnog suda u Beogradu (teritorija gradske opštine Palilula), Osnovnog suda u Kraljevu (teritorija opštine Vrnjačka Banja), Osnovnog suda u Pančevu (teritorija opštine Alibunar), Osnovnog suda u Novom Pazaru (teritorija grada Novog Pazara), Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi (teritorija opštine Petrovac na Mlavi) i Osnovnog suda u Kuršumliji (teritorija opštine Blace). 

Javnobeležnička komora Srbije raspisala je ove godine u julu, po rešenju ministra pravde, Konkurs za imenovanje javnih beležnika za upražnjena mesta i nakon sprovedenog postupka dostavila Ministarstvu pravde mišljenje o prijavljenim kandidatima.

Za javnog beležnika može biti imenovana osoba sa završenim pravnim fakultetom, položenim pravosudnim i javnobeležničkim ispitom, kao i sa najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima. Među novim beležnicima je petoro javnobeležničkih pomoćnika.

Sa 11 novih javnih beležnika, u Srbiji će biti ukupno 234 javnobeležničkih kancelarija. Nove kancelarije biće otvorene kada novi javni beležnici prođu dalju proceduru i ispune uslove u pogledu prostorija i opreme.

Fotografije: Ministarstvo pravde Republike Srbije

Top