Konferencija za studente prava i mlade pravnike „Javni beležnici u srcu pravne delatnosti“

Javnobeležnička komora Srbije i Beogradska konferencija pravnika (BEKOP) danas su u Beogradu održali Drugu godišnju konferenciju o javnom beležništvu, namenjenu studentima završnih godina pravnog fakulteta i mladim pravnicima.

Na Konferenciji “Javni beležnici – u srcu pravne delatnosti” četrdesetak učesnika imalo je priliku da sluša o istorijatu javnog beležništva, ovlašćenjima i nadležnostima koje u Srbiji imaju javni beležnici, kao i o rezultatima ove pravničke profesije.

Predavač je bio javni beležnik, član Izvršnog odbora JKS, Darko Ljepić, koji je budućim, ali i diplomiranim pravnicima pojasnio kako se rade javnobeležničke overe, koja su ovlašćenja javnog beležnika u drugim poslovima, kao i na koji način beležnici vode ostavinske postupke.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas u prilici da vas pozdravim i da sa vama razgovaram o javnom beležništvu, kao profesiji kojoj je primarni cilj da pruži pravnu sigurnost, da zaštiti svaki pravni posao koji joj je u nadležnosti“, rekao je Ljepić na početku konferencije, ističući da se nada da će mlade pravnike zainteresovati za posao u javnobeležničkim kancelarijama.

Ljepić je podsetio i da javno beležništvo u Republici Srbiji ove godine obeležava 10 godina od otvaranja prvih kancelarija. „U prvoj deceniji, mi smo ispunili najvažnije zadatke postavljene pred javno beležništvo – rasteretili smo rad sudova i uveli kontrolu u pravni promet“, dodao je on. 

BEKOP, kao inicijator ove konferencije, ističe da je ideja za ovu konferenciju proistekla iz činjenice da je javnobeležnička delatnost sve važnija i da su mnogi pravni poslovi tokom prethodnih godina povereni upravo njoj.

„Smatramo da je značajno za sve studente, kao i mlade pravnike, da im omogućimo sticanje znanja iz ove oblasti“, rekla je predstavnica BEKOP-a Lana Riznić. „Raste i zainteresovanost studenata i mladih pravnika za rad u javnom beležništvu, ali nam je potrebna i dodatna edukacija, kako bismo se lakše uklopili i brzo mogli da kvalitetno obavljamo poslove“. 

Takođe, jedna od tema konferencije bila je i uloga javnog beležništva u obligacionom pravu, a učesnici konferencije su dobili podatke i o  digitalnoj transformaciji javnog beležništva, kao i o brojnim  elektronskim registrima koje koriste javni beležnici u obavljanju svog posla.

Cilj konferencije jeste spajanje teorijskog znanja sa iskustvom iz prakse, o čemu su učesnici konferencije postavljali brojna pitanja, a na kraju su podeljeni sertifikati.

 

Top