Još jedan javni beležnik položio zakletvu

U Ministarstvu pravde Republike Srbije, ispred ministarke Maje Popović, danas je zakletvu položio jedan javni beležnik, imenovan za područje Osnovnog suda u Šapcu (teritorija opštine Vladimirci). Polaganju zakletve prisustvovao je i predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić.

Sa javnim beležnikom koji je danas položio zakletvu, u Srbiji će biti ukupno 233 javnobeležničkih kancelarija.

Za javnog beležnika može biti imenovana osoba sa završenim pravnim fakultetom, položenim pravosudnim i javnobeležničkim ispitom, kao i sa najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima.

Fotografije: Ministarstvo pravde Republike Srbije.

 

 

 

Top