Polaganje zakletve javnobeležničkih pomoćnika, saradnika i pripravnika u JKS 2022. i 2023.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u sredu, 20. decembra 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo 11 javnobeležničkih pripravika i dvoje javnobeležničkih saradnika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u ponedeljak, 4. decembra 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo devetoro javnobeležničkih pripravika i dvoje javnobeležničkih pomoćnika.

 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 24. oktobara 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo osam javnobeležničkih pripravnica i dvojica pripravika.

 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 3. oktobara 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu su položile četiri javnobeležničke pripravnice.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 12. septembra 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo šestoro javnobeležničkih pripravnica i pripravnika i dve javnobeležničke saradnice.

 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 17. avgusta 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo šestoro javnobeležničkih pripravnica i pripravnika.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u ponedeljak, 31. jula 2023, zakletvu su položile dve javnobeležničke pomoćnice, 10 javnobeležničkih pripravnica i jedan pripravnik, koji su pojačali redove12 javnobeležničkih kancelarija.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u petak, 30. juna 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo dvoje javnobeležničkih pripravnika i jedna javnobeležnička saradnica.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 20. juna 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo četvoro javnobeležničkih pripra/vnica i pripravnika, jedna javnobeležnička saradnica i dve javnobeležničke pomoćnice.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 4. maja 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo sedmoro javnobeležničkih priprvnica i pripravnika i jedna javnobeležnička pomoćnica.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u sredu, 5. aprila 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu su položile četiri javnobeležničke pomoćnice, jedna javnobeležnička saradnica i četiri javnobeležničke pripravnice. 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u petak, 20. marta 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo osam javnobeležničkih pripravnica. 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u petak, 10. februara 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo osam javnobeležničkih pripravnica i pripravnika, jedna javnobeležnička pomoćnica i jedan javnobeležnički pomoćnik. 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 24. januara 2023, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, zakletvu je položilo petoro javnobeležničkih pripravnica i pripravnika, koji su zaposleni u pet javnobeležničkih kancelarija.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 27. decembra 2022, zakletvu je položilo 6 javnobeležničkih pripravnica i  dvojica javnobeležničkih pripravnika , koji su zaposleni u pet javnobeležničkih kancelarija.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u ponedeljak, 12. decembra 2022, zakletvu je, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo 5 javnobeležničkih pripravnica i  jedan javnobeležnički pomoćnik, koji su zaposleni u šest javnobeležničkih kancelarija.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 29. novembra 2022, zakletvu je, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo šest javnobeležničkih pripravnika, koji su zaposleni u šest javnobeležničkih kancelarija.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u petak, 18. novembra 2022, zakletvu je, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo 13 javnobeležničkih pripravnica i pripravnika i jedna javnobeležnička saradnica, koji su zaposlene u 11 javnobeležničkih kancelarija.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 26. oktobra 2022, zakletvu je, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo šestoro javnobeležničkih pripravnica i pripravnika i dvoje javnobeležničkih saradnika, koji su zaposleni u osam javnobeležničkih kancelarija.

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 6. oktobra 2022, zakletvu je, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo osam javnobeležničkih pripravnica i dve javnobeležničke saradnice, koje su zaposlene u devet javnobeležničkih kancelarija.

 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 8. septembra 2022, zakletvu je, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo devet javnobeležničkih pripravnica i jedan pripravnik koji su zaposleni u javnobeležničkim kancelarijama. 

BEOGRAD - U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 9. avgusta 2022, zakletvu je ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo osam pravnica koje su zaposlene u javnobeležničkim kancelarijama. Zakletvu su izrekle, a potom i potpisale, tri javnobeležničke pomoćnice i pet javnobeležničkih pripravnica.

BEOGRAD – U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 26. jula 2022, zakletvu je ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo 19 pravnika koji su zaposleni u javnobeležničkim kancelarijama. Zakletvu je tada potpisalo 15 javnobeležničkih pripravnika, tri javnobeležničke saradnice i jedan javnobeležnički pomoćnik.

Ovi mladi pravnici pojačaće redove 14 javnobeležničkih kancelarija u Srbiji.

BEOGRAD – U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u četvrtak, 7. jula 2022, zakletvu je ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo osmoro pravnika koji su zaposleni u javnobeležničkim kancelarijama.

Zakletvu je položilo šestoro javnobeležničkih pripravnika, jedan javnobeležnički saradnik i jedan javnobeležnički pomoćnik.

BEOGRAD – U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u ponedeljak, 20. juna 2022, zakletvu je, ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo dvoje javnobeležničkih pomoćnika i 4 javnobeležničkih pripravnika.

BEOGRAD – U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u sredu, 8. juna 2022, zakletvu je ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo 17 javnobeležničkih pripravnika.

BEOGRAD – U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u petak, 27. maja 2022, zakletvu je ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo 8 javnobeležničkih pripravnika i dvoje javnobeležničkih saradnika.

Ovih 10 pravnika radi u 10 javnobeležničkih kancelarija širom Srbije. 

BEOGRAD – U sedištu Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu u utorak, 11. maja 2022, zakletvu je ispred predsednika JKS Srbislava Cvejića, položilo devetoro javnobeležničkih pripravnika, dvoje javnobeležničkih saradnika i jedan javnobeležnički pomoćnik.

Ovih 12 pravnika radi u kancelarijama 11 javnih beležnika širom Srbije.

 

Top