Javnobeležnički sistem u Srbiji stabilan i kvalitetan

BEOGRAD – Javnobeležnički sistem u Srbiji se za nepunih pet godina, od kada je uveden, razvio u stabilan i kvalitetan sistem, koji građanima i privredi donosi viši nivo pravne sigurnosti, ocenjeno je danas u Beogradu, na seminaru za javne beležnike.

Na dvodnevnom seminaru „Profesionalne obaveze javnog beležnika i odgovornost u slučaju kršenja tih obaveza“, u organizaciji Javnobeležničke komore Srbije i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), istaknuto je da je ova tema od velikog značaja za kvalitetan rad beležnika, ali i za sticanje širokog poverenja u javnobeležnički sistem.

Potpredsednik Notarske komore Savezne republike Nemačke Rihard Bok (Richard Boch) rekao je da je opseg nadležnosti javnih beležnika u Nemačkoj širi nego što je to slučaj u Srbiji, posebno u oblasti prometa nepokretnosti i u privrednom poslovanju.

„U suštini, treba želeti Srbiji da proširi opseg nadležnosti svojih javnih beležnika u domenu propisa kojima se reguliše oblast kompanijskog prava, s obzirom na to da je reč o veoma važnom poslu, koji treba poveriti stručnjacima“, dodao je Boh.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić ocenio je da je u javnom mnjenju u Srbiji rasprostranjeno uverenje da je javni beležnik apsolutno odgovoran, odnosno da odgovara za sve što se čini u nekom pravnom poslu čiji je on deo, što ne odgovara zakonskoj postavci.

„Naravno, javni beležnici imaju odgovornost vezanu za overu određenih isprava i njihova je profesionalna obaveza da provere valjanost dokumentacije na osnovu kojih overavaju javnobeležničku ispravu, kao i da izvrše uvid u javni registar. Javni beležnik, takođe, mora da pazi na to da li u ispravama koje stranka donosi ima određenih ništavih odredbi“, rekao je Cvejić i dodao da je javni beležnik u obavezi da ukaže strankama na sve aspekte pravnog posla, da utvrdi stvarnu volju ugovornih strana i da vodi računa o poslovnoj sposobnosti stranke.

Pojašnjavajući granice odgovornosti javnih beležnika, Cvejić je naveo da javni beležnik, ipak, ne može da odgovara za samo izvršenje ugovora ili za druge okolnosti koje sprečavaju izvršenje ugovora između ugovornih strana.

Rihard Boh je istakao da nemačka Komora neguje veoma blisku saradnju sa JKS, u kojoj je razmena iskustava izuzetno korisna za obe strane. „Nemačka komora želi da pruži doprinos razvoju nortarijata u Srbiji. Smatramo da bi za situaciju u notarskom sistemu Srbije bilo veoma značajno da se ili smanji ili ukine posebno izdvajanje od 30 odsto od notarskih nagrada“, rekao je Boh. 

Notar iz Nemačke Lovro Tomašić, koji je na seminaru govorio o profesionalnim obavezama notara u Nemačkoj, kazao je da je javnobeležnička služba u Srbiji veoma mlada, ali izuzetno aktivna.

„U veoma kratkom vremenskom periodu je postignuto zaista mnogo – i to ne samo u kvantitetu – broju javnih beležnika i broju isprava koje su sačinili, već i u kvalitetu“, ocenio je Tomašić, dodajući da je impresioniran zainteresovanošću javnih beležnika za stručne teme i razmenu iskustava. 

„Javni beležnici u Srbiji su na najboljem putu da postanu jedna od službi u koju građani i privreda imaju najviše poverenja i koja ispunjava visoke standarde sigurnog pravnog prometa, posebno u oblasti nekretnina“, naveo je Tomašić.

Seminar JKS i IRZ, uz podršku Saveznog ministarstva pravde Nemačke, predstavlja i nastavak  saradnje između komora dve zemlje, koje su prošle godine potpisali Sporazum o saradnji.

Top