Javnobeležnička komora na Generalnoj skupštini Međunarodne unije notara

BEOGRAD – Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić prisustvuje dvodnevnom zasedanju Generalne skupštine Međunarodne unije notara (UINL), 1. i 2. oktobra u Buenos Airesu, na kojoj je ključna tema „Odnos notarijata i ljudi iz ranjivih grupa stanovništva“.

 

 

O ovoj temi, na Generalnoj skupštini razgovaraju i razmenjuju iskustva predstavnici javnih beležnika iz 87 zemalja, čije su notarske komore članice UINL-a.

Očekuje se da će Međunarodna unija notara, koja ove godine slavi 70 godina od osnivanja, potvrditi svoju poziciju međunarodnog tela koje je sposobno da efikasno sarađuje sa institucijama i vlastima u svim zemljama u zaštiti osnovnih ljudskih prava. „Notari iz celog sveta su spremni za izazove sa kojima se suočavaju na institucionalnom nivou i u svakodnevnoj praksi“, ocenjeno je na Generalnoj skupštini.

Top