Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 99/2021 dana 22.10.2021. godine

Preuzmite dokument

Top