Delegacija javnih beležnika Belorusije u poseti Javnobeležničkoj komori Srbije

Delegacija Komore javnih beležnika Belorusije boravila je ove sedmice u višednevnoj poseti Srbiji i Javnobeležničkoj komori Srbije, tokom koje su javni beležnici dve zemlje razmenili iskustva u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti, pristupom drugim registrima i arhiviranjem javnobeležničkih isprava, kao i ulogom javnih beležnika u sprečavanju pranja novca.

Poseta javnih beležnika iz Belorusije dogovorena je u okviru razvijene saradnje, koja je definisana Memorandum o saradnji iz 2017. godine. Od tada beležnici iz dve zemlje redovno razmenjuju akte, pravnu literaturu i dokumentaciju o novim zakonima koji se tiču javnobeležničke profesije.

Takođe, memorandumom o saradnji predviđeno je organizovanje stručne razmene, kao i o organizovanju uzajamnih poseta radi razmene iskustava.

Predstavnici Komore javnih beležnika Belorusije imali su i sastanak u Ministarstvu pravde Srbije, gde su razgovarali sa pomoćnicom ministra Jelenom Deretić. Oni su razgovarali o svim segmentima automatizacije rada javih beležnika i u Srbiji i u Belorusiji, krugu poverenih poslova, ali i onih koji su u isključivoj nadležnosti javnih beležnika. U Ministarstvu pravde predučili su gostima iz Belorusije načine na koji se u Srbiji kontroliše rad ove pravosudne profesije, te preduzimaju mera za njeno osnaživanje.

Javni beležnici iz Belorusije predstavili su Ministarstvu pravde registar stanovništva u koji beležnici te zemlje imaju uvid, a predočili su i prednosti tog alata i njegov značaj za pravnu sigurnost.

Javni beležnici iz Belorusije su prilikom posete Srbiji, obišli i kancelariju javne beležnice Natalije Adžić, kako bi direktno videli kako funkcioniše jedna kancelarija u Beogradu. Obišli su neke znamenitosti Beograda i okoline, kao što je Hram Svetog Save i Kraljevski kompleks Karađorđevića na Oplencu.

 

Top