Propisi

Ukupan broj dokumenata u ovoj kattegoriji: 81.

ZAKON O NASLEĐIVANJU

ZAKON O NASLEĐIVANJU

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI

STATUT JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE - prečišćen tekst

STATUT JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE - prečišćen tekst

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZREŠENJE

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZREŠENJE

PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU

PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU

PRAVILNIK O BROJU JAVNOBELEŽNIČKIH MESTA

PRAVILNIK O BROJU JAVNOBELEŽNIČKIH MESTA

POSLOVNIK IZVRŠNOG ODBORA JKS

POSLOVNIK IZVRŠNOG ODBORA JKS

POSLOVNIK SKUPŠTINE JKS

POSLOVNIK SKUPŠTINE JKS

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH OMOTA SPISA

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH OMOTA SPISA

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH POTVRDA I UVERENJE

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH POTVRDA I UVERENJE

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH KNJIGA

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH KNJIGA

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA ZAMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA ZAMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Javnobeležničke komore Srbije, objavljen na internet stranici JKS dana 22.10.2021. godine.

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Javnobeležničke komore Srbije, objavljen na internet stranici JKS dana 22.10.2021. godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA - OBJAVLJEN 29.01.2019. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA - OBJAVLJEN 29.01.2019. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA VRŠILACA DUŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA VRŠILACA DUŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST

Top