Javni beležnik: Vladimir Baćović

Adresa:

Мишка Крањца бр.26

Grad/Gradska opština/Opština:

Rakovica

Područje osnovnog suda:

Drugi osnovni sud u Beogradu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top