Javni beležnik: Nina Štiglić

Adresa:

Карађорђева бр.2

Grad/Gradska opština/Opština:

Zemun

Područje osnovnog suda:

Treći osnovni sud u Beogradu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top