Javni beležnik: Nevena Životić

Adresa:

Јурија Гагарина бр.22И

Grad/Gradska opština/Opština:

Novi Beograd

Područje osnovnog suda:

Treći osnovni sud u Beogradu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top