Javni beležnik: Mirjana Gojković

Adresa:

Милоша Глишића бр.15А

Grad/Gradska opština/Opština:

Arilje

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Požegi

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top