Javni beležnik: Milica Dragutinović

Adresa:

Блок Партизан бр.16

Grad/Gradska opština/Opština:

Bačka Palanka

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Bačkoj Palanci

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top