Javni beležnik: Jelena Milošević

Adresa:

Косовска бр.6

Grad/Gradska opština/Opština:

Zemun

Područje osnovnog suda:

Treći osnovni sud u Beogradu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top