Javni beležnik: Gordana Jovanović

Adresa:

Булевар Михајла Пупина бр.165А I спрат

Grad/Gradska opština/Opština:

Novi Beograd

Područje osnovnog suda:

Treći osnovni sud u Beogradu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top