Javni beležnik: Dragana Smiljević

Adresa:

Борска бр.92Ф

Grad/Gradska opština/Opština:

Rakovica

Područje osnovnog suda:

Drugi osnovni sud u Beogradu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top