Javni beležnik: Danka Carić

Adresa:

Николаја Островског бр.1 стан бр.3

Grad/Gradska opština/Opština:

Zemun

Područje osnovnog suda:

Treći osnovni sud u Beogradu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top