Javni beležnik: Branislav Popović

Adresa:

29. новембра бр.26

Grad/Gradska opština/Opština:

Aleksandrovac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Brusu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top