Javni beležnik: Žarko Sinđelić

Adresa:

Вука Караџића бр.101Д

Grad/Gradska opština/Opština:

Obrenovac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Obrenovcu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top