Javni beležnik: Vladica Milojević

Adresa:

Светог Саве 16/А

Grad/Gradska opština/Opština:

Paraćin

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Paraćinu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top