Javni beležnik: Tatjana Lončar

Adresa:

Војвођанских бригада бр.2 стан број 1

Grad/Gradska opština/Opština:

Novi Sad

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Novom Sadu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top