Javni beležnik: Snežana Skorić

Adresa:

Светосавска бр.13

Grad/Gradska opština/Opština:

Stara Pazova

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Staroj Pazovi

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 09:00 do 17:00

Top