Javni beležnik: Miloš Milićević

Adresa:

Синђелићева бр.16

Grad/Gradska opština/Opština:

Požarevac

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Požarevcu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top