Javni beležnik: Melita Papić Pasa

Adresa:

Мите Поповића бр.8

Grad/Gradska opština/Opština:

Sombor

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Somboru

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top