Javni beležnik: Ljiljana Krstić Milakov

Adresa:

Жарка Зрењанина бр.7

Grad/Gradska opština/Opština:

Pančevo

Područje osnovnog suda:

Osnovni sud u Pančevu

Radno vreme:

radnim danima od ponedeljka do petka 07:30 do 15:30

Top