Kako izabrati javnog beležnika

Građani imaju skoro potpunu slobodu da izaberu notara koji će im sastaviti ugovor ili testament, odnosno koji će im overiti potpis ili uzeti stvar na čuvanje.

Stranka može sastaviti ispravu i kod notara na čijem službenom sedištu nema prebivalište. Student čije je prebivalište u Rakovici može overiti prepis svedočanstva kod notara u Surčinu. Zaveštalac koji živi na Voždovcu, gde poseduje nepokretnosti, može sačiniti testament i kod notara na Paliluli. Nakit i druge dragocenosti stranka može predati na čuvanje bilo kojem notaru u Republici Srbiji.

Međutim, postoje usluge koje građanima ne može da pruži svaki notar. Za sastavljanje ugovora kojim prenosi pravo svojine na nepokretnoj stvari (na primer, ugovor o prodaji, razmeni, poklonu, doživotnom izdržavanju i sl.) stranka se mora obratiti notaru na čijem službenom području se ta nekretnina nalazi. Na primer, ako stranka želi da sačini ugovor o prodaji ili ugovor o poklonu stana koji se nalazi na Zvezdari, ona za to mora da se obrati nekom od notara koji imaju službeno sedište na području Prvog osnovnog suda u Beogradu (Vračar, Zvezdara, Savski venac, Stari grad, Palilula). Ako se ugovorom ne prenosi svojina na nepokretnosti, već se samo opterećuje nepokretnost, javnobeležničke zapise o takvim pravnim poslovima može sačiniti bilo koji javni beležnik. Na primer, ako stranka želi da sačini založnu izjavu, ili da svoju nepokretnost optereti službenošću, ona se za sastavljanje javnobeležničkog zapisa može obratiti svakom notaru u Srbiji.