Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 85/2020 dana 16.06.2020. godine

POGLEDAJ DALJE>>

Javni konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika objavljen u Službenom glasniku RS broj 83/2020 dana 10.06.2020. godine

POGLEDAJ DALJE>>