Ažurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod javnih beležnika od 11.10.2018. - objavljene na internet stranici JKS 18.10.2018.

POGLEDAJ DALJE>>

Lista Indikatora za javne beležnike 

POGLEDAJ DALJE>>